top of page

Returnarea și schimbul produselor

Bunurile achiziționate pot fi returnate în termen de 14 zile conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Taxa de retur este suportată de cumpărător, cu excepția cazurilor în care s-a trimis alt produs decât cel comandat, sau acesta avea defecte. Micile diferențe date de manufacturarea obiectului sau imperfecțiunile cerii naturale, care apar în mod firesc, nu sunt considerate defecte. 
Pentru a obține un tarif convenabil de retur, vă recomand platforma Ecolet.ro. Dacă nu vă descurcați să comandți curierul, vă stau la dispoziție.
Dacă produsele au ajuns sparte vă rugăm să le fotografiați  și să-mi trimiteți pozele pe adresa antonia.rusu1992@gmail.com sau pe WhatsApp.

Bunurile achiziționate trebuie returnate în ambalajul original, cu etichetele originale şi însoţite de factură dacă ați primit-o în format fizic. Nu vor fi acceptate la retur bunuri ce poartă urme de uzură, lumânări care au fost aprinse sau difuzoare de parfum folosite.
Bunurile trebuie returnate către RUSU A ANTONIA PFA la adresa: Cluj-Napoca, str. Oașului Fundătură nr. 10. Vă rugăm să ne anunțați în prealabil orice retur prin email la antonia.rusu1992@gmail.com ca să pot prelua comanda cât mai repede.
Pentru bunurile returnate care corespund condițiilor de retur, vă voi returna contravaloarea bunurilor și după caz costul livrării vor fi rambursate cumpărătorului în termen de 14 zile de la recepționarea produsului. Sumele vor fi rambursate folosind aceeași metodă de plată ca la achiziția inițială, dacă nu a fost specificat altfel.
Procesatorul de plăți online nu are nici o obligație de a suporta vreuna din cheltuielile legate de cererea dumneavoastră de retur și rambursare a sumei plătite și nu va răspunde în nici un fel față de dumneavoastră.
Pentru orice informații cu privire la returul produselor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la antonia.rusu1992@gmail.com

Prin contract la distanta se intelege contractul de furnizare de produse sau servicii incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta. Dreptul de retur in 14 zile se adreseaza doar clientilor care au achizitionat produse online de pe site-ul www.atelierantoniarusu.ro Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, în termen de 14 zile, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. 
Dreptul de renuntarea la cumparare nu se aplica in cazul persoanelor juridice. Termenul de 14 zile prevazut pentru exercitarea acestui drept incepe sa curga: 
    a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestari de servicii; 
    b) ziua în care consumatorul sau o parte terta, alta decât transportatorul si care este indicata de consumator, intra în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau: 
          (i) în cazul în care consumatorul comanda printr-o singura comanda produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terta, alta decât transportatorul si care este indicata de consumator, intra în posesia fizica a ultimului produs; 
          (ii) în cazul livrãrii unui produs care constã din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte tertã, alta decât transportatorul si care este indicata de consumator, intra în posesia fizica a ultimului produs sau a ultimei piese; 
          (iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinata, ziua în care consumatorul sau o parte terta, alta decât transportatorul si care este indicata de consumator, intra în posesia fizica a primului produs; 
    c) în cazul contractelor pentru furnizarea de apa, gaze naturale, energie electrica, atunci când acestea nu prevad vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilite, de energie termica sau de continuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului. 
Omisiunea informatiilor privind dreptul de retragere 
În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informațiile privind dreptul de retragere în termen de 12 luni de la data la care produsele/serviciile se considera livrate, conform mentiunilor din sectiunea de mai sus, perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primește informațiile respective. 
Obligatiile care revin profesionistului în cazul retragerii 
Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozitiile legii.
Profesionistul rambursează sumele menționate mai sus folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării. 

Obligațiile consumatorului în cazul retragerii
Conform Ordonantei nr. 34/2014, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin posta (factaj, curier rapid).
 
Exceptari de la dreptul de retragere 
Sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale următoarele: 
contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist; 
furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere; 
furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar; 
furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid; 
furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator; 
furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;   
furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 14 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla;   
contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare; 
furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;   
furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații; 
contractele încheiate în cadrul unei licitații;   
prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau serviciile privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;   
furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul ca își va pierde dreptul la retragere

bottom of page