top of page

Politica de confidențialitate

Protectia Datelor (GDPR)
 
Pentru noi este important sa protejam si sa pastram confidentialitatea datelor personale dumneavoastra.
Aceasta declaratie are rolul de a va instiinta cu privire la tipul de informatii colectate si la modul in care acestea sunt folosite.
Aceasta declaratie se aplica website-ului detinut de RUSU A ANTONIA PFA, si anume www.atelierantoniarusu.ro

Asadar, in conformitate cu pachetul legislativ privind protectia datelor la nivelul Uniunii Europene, prevazute in Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), a actelor normative interne acceptate in vederea implementarii Regulamentului General din Uniunea Europeana, societatea RUSU A ANTONIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ cu sediul in Cluj-Napoca, judetul Cluj, Strada Str. Gruia, nr. 58, bl. A1, sc. 1, ap. 13, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul F12/809/2017, CUI 37757387, are obligatia de a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal furnizate in conditii de siguranta si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, doar pentru realizarea scopurilor specificate.

1. Operator de date cu caracter personal
RUSU A ANTONIA PFA., societate romana ce functioneaza in conformitate cu legile in vigoare din Romania, are calitatea de Operator, stocand cu buna credinta date cu caracter personal ale clientilor respectand reglementarile prelucrarii datelor cu caracter personal in scopuri legitime, conform Legii 677/2001 si articolului 5 din Regulamentul General UE privind protectia datelor.

2. Protectia datelor colectate
Colectarea si prelucrarea datelor personale se va face doar in scopurile specificate, explicite si in conformitate cu reglementarile in vigoare. Datele nu vor fi procesate de catre persoane terte in alte scopuri decat cele mentionate si explicate.
Datele personale colectate vor fi corecte si actualizate in situatiile care necesita acest lucru.
Procesarea datelor cu caracter personal se va face in siguranta, legitim si corect. Aceste date vor fi confidentiale si stocate luand masuri de siguranta si securitate.
Distribuirea datelor personale catre persoane terte nu se va face decat in cazul in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor.

3.Informatii colectate
Datele cu caracter personal se refera la orice informatie cu privire la o persoana fizica identificata sau identificabila. Acestea includ  informatii directe sau indirecte care se refera la persoana subiect. Datele cu caracter personal pe care Operatorul de date RUSU A ANTONIA PFA le prelucreaza sunt:
numele si datele de contact (colectam informatii precum: numele si prenumele, adresa de e-mail, adresa postala, numarul de telefon
parolele, indiciile pentru parole si informatii de securitate asemanatoare, utilizate pentru autentificare sau accesarea contului dumneavoastra
-colectam date de locatie
-date privind serviciile achizitionate, precum: cantitate, valoare, data achizitiei
-date despre dispozitivul utilizat pentru a accesa site-ul nostru si despre modul in care interactionati cu produsele noastre. Aceste -date includ si sistemul de operare, IP, setari regionale si de limba
-date despre caracteristicile pe care le utilizati si paginile web pe care le vizitati, sau produsele pe care le achizitionati de pe site-ul nostru
-alte date
-date despre dispozitivul si reteaua pe care le utilizati pentru a accesa produsele noastre. Acestea includ si date despre aplicatiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs.
-informatii colectate din terte parti

4. Scopul prelucrarii datelor colectate
Aceste date sunt prelucrate de catre societatea RUSU A ANTONIA PFA in urmatoarele scopuri:
In vederea achizitionarii de catre dumneavoatra a produselor pe care le oferim
In vederea informarii clientilor nostri privind situatia contului lor, inclusiv validarea, expedierea sau facturarea comenzilor, solutionarea anularilor de comenzi sau a altor situatii legate de o comandă, la bunurile sau serviciile achizitionate
Pentru contactarea dumneavoastra in vederea obtinerii privind serviciile sau produsele oferite de RUSU A ANTONIA PFA prin apelare telefonica, email, SMS, website, canale social media
In scopuri statistice, conform articolului 6 alineat 1), litera f) si articolului 89 din Regulamentul General privind protectia datelor
Pentru raportarile din cadrul societatii in vederea realizarii de noi produse sau servicii de deservire a clientilor, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General privind protectia datelor, in interesul legitim al Operatorului de constituire a activitatii sale de deservire a clientilor intr-un mod cat mai eficient, oferind asadar un nivel ridicat al calitatii serviciilor sau produselor oferite
Cercetare de piata, urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului clientului/cumparatorului
Trimiterea de newslettere sau alerte periodice, prin folosirea email-ului prin intermediul unor sisteme automate, doar in cazul in care persoanele vizate si-au exprimat acordul in conformitate cu reglementarile in vigoare

In situatia in care RUSU A ANTONIA PFA va decide in viitor sa prelucreze datele dumneavoastra cu caracter personal cu alte scopuri, in baza articolului 6, alin. 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protectia datelor si in baza confirmarii dumneavoastra, vi se va trimite o notificare de informare care va permite acceptul sau refuzul prelucrarii datelor in noile scopuri mentionate de Societate.


5. Durata pastrarii datelor cu caracter personal
RUSU A ANTONIA PFA va pastra informatiile atat cat este necesar pentru:
a indeplini scopurile pentru care s-au prelucrat informatiile cu caracter personal
datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata relatiei contractuale cu Operatorul de date, respectiv 10 ani dupa incetarea acsteia, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991
in conformitate cu reglementarile legale aflate in vigoare

6. Securitatea datelor cu caracter personal
RUSU A ANTONIA PFA ia toate masurile tehnice si de securitate necesare pentru a pastra informatiile cu caracter personal obtinute in siguranta. Prin acceptarea acestor conditiilor mentionate mai sus, va dati acordul pentru pastrarea datelor descrise in punctele anterioare.

7. Drepturile persoanei vizate
In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor:
1. Dreptul de acces al persoanei vizate. Se refera la dreptul de a obtine o confirmare din partea Operatorului de date, confirmand sau infirmand prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si acces la aceste date si informatii despre cum sunt prelucrate datele.
2. Dreptul la portabilitate a datelor. Aveti dreptul de a primi datele personale intr-un format standard, structurat, precum si dreptul de a transmite datele dumneavoastra unui alt Operator in cazul in care acestea sunt prelucrate in mod automat, conform art. 6 alineat 1) litera a), respectiv art. 6 alineat 1), litera b) din Regulamentul General UE privind protectia datelor.
3. Dreptul la opozitie. Se refera la dreptul de a va opune, din motive legate de situatia in care va aflati, de prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc, atunci cand prelucrarea se realizeaza in temeiul art. 6 alineat 1), lit. e) si f), pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau o sarcina care deserveste un interes public.
4. Dreptul la rectificare. Se refera la dreptul de a cere corectari sau completari a datelor cu caracter personal ce va apartin, care trebuie efectuate fara intarzieri de catre operatorul de date.
5. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"). Se refera la dreptul de a solicita eliminarea datelor cu caracter personal, fara nici un fel de intarziere nejustificata, in situatiile in care datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.
6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Se refera la dreptul de a contesta exactitatea datelor, in situatiile in care acestea nu sunt corecte, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor, sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea lor.
7. Dreptul de a nu face parte din procesul decizional individual automatizat.  Se refera la dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri. O astfel de prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizeaza pe baza acceptarii explicite din partea dumneavoastra.
8. Dreptul de a va retrage consimtamantul. Se refera la situatiile in care prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza dupa confirmarea dumneavoastra, aveti dreptul de a va retrage in orice moment aceasta confirmare, fara a afecta in nici un fel legalitatea prelucrarii inainte de retragerea acesteia.

Totodata, in calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si Justitiei.

Toate drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul Operatorului SC RUSU A ANTONIA PFA cu sediul in Cluj-Napoca judetul Cluj, Str. Gruia, nr. 58, bl. A1, sc. 1, ap. 13. Incepand cu 25 mai 2018, pentru informatii cu privire la datele cu caracter personal, puteti contacta direct profesionistul, pe adresa antonia.rusu1992@gmail.com

bottom of page